Home » Blog » ISVAG Aartselaar

Stabiliteitsstudie, EPB verslaggeving en studie Speciale Technieken van het kantoor van een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie te Aartselaar

ISVAG maakt er werk van het restafval dat overblijft na afvalsortering te verbranden en om te zetten in energie zodat dit stroom oplevert om meer dan 20.000 gezinnen te bevoorraden. Peritas is dan ook verheugd om als studiebureau mee te werken aan de bouw van het kantoor van hun nieuwe afvalcentrale te Aartselaar. Onze ingenieurs verzorgen zowel de studie Stabiliteit, studie Speciale Technieken en EPB-verslaggeving van dit project. De start van de uitvoering is voorzien voor midden 2019.