Home » Blog » Studie Stabiliteit – Kantoor afvalenergiecentrale ISVAG – Wilrijk

Studie Stabiliteit – Kantoor afvalenergiecentrale ISVAG – Wilrijk

Eind maart 2019 ronden we het aanbestedingsdossier af voor de studie Stabiliteit van de geplande nieuwbouw van het kantoor van de afvalenergiecentrale ISVAG te Wilrijk naar een ontwerp van BEL-architecten. De nieuwe afvalenergiecentrale zal het restafval van de Antwerpenaren op de meest duurzame manier omzetten in groene energie, warmte en elektriciteit.

In de plannen zal het kantoor samen met de afvalenergiecentrale visueel één geheel vormen, maar wordt dit qua structuur en technische voorzieningen volledig losgekoppeld van de centrale. De fundering en de staalstructuur worden volledig onafhankelijk voorzien van de structuur van de centrale. Op enkele plaatsen zijn de afvalenergiecentrale en het kantoor met elkaar verbonden, dit rekening houdend met het verschil in zettingen en de trillingen. Er is vanuit het kantoor op enkele plekken doorzicht naar de installatie mogelijk zodat bezoekers deze in werking kunnen zien. Ook loopt er een doorrit van de afvalenergiecentrale op de tweede verdieping doorheen het kantoor.

De staalstructuur van het kantoor is zodanig ontworpen dat structuur en technische voorzieningen met elkaar verzoend kunnen worden. Hiervoor werd gekozen voor zogenaamde raatliggers. De technische voorzieningen (ventilatiekanalen, sanitaire afvoeren, …) doorheen de stalen liggers kunnen lopen, om het totale vloerpakket te beperken.

Naast de Studie Stabiliteit verzorgt Peritas ook de Studie Speciale Technieken en EPB-verslaggeving van dit indrukwekkend project!