Home » Blog » Woonzorgcentrum Ter Rooierheide – Diepenbeek

Woonzorgcentrum Ter Rooierheide – Diepenbeek

Eind februari 2019 zal het woonzorgcentrum “Ter Rooierheide” in Diepenbeek voorlopig worden opgeleverd. Daarbij bedanken wij natuurlijk graag eerst de architect, EON – architectenbureau, de opdrachtgever, Curon, de algemene aannemer, Belemco, en de verschillende onderaannemers technieken. Langs onze kant heeft onze Senior Projectingenieur Kevin het volledige project opgevolgd van begin tot einde. Hij was verantwoordelijk voor de opmaak van het voorontwerp en het aanbestedingsdossier, maar volgt nu eveneens de werf op voor het gedeelte speciale technieken.

Dit Limburgse nieuwbouwproject bestaat uit ruim 80 kamers. Het gebouw is opgedeeld in een kelder-, beneden- en eerste verdieping. Naast het grote aantal rustkamers zijn er nog enkele gemene delen aanwezig; zoals een zit- en eetruimte per verdieping, een grote refter, lokalen voor de directie, etc..

Dit blogartikel zal dieper ingaan op de technische kant van het woonzorgcentrum, dus we dalen af in het gebouw naar de kelderverdieping, waar zich de stookplaats, het ventilatielokaal, het gaslokaal, de keukens en de bergingen bevinden. We stappen bij wijze van spreken de technische ruimte binnen.

Voor de verwarming wordt er gebruik gemaakt van 2 condenserende vloerketels op gas. De verschillende rustkamers worden verwarmd door middel van paneelradiatoren. Bepaalde ruimtes, zoals de polyvalente ruimte, de zitruimtes, het grand café, etc. worden uitgerust met vloerverwarming. Koeling gebeurt door middel van de ventilatielucht in de gemeenschappelijke ruimtes.

Om een aangenaam binnenklimaat te realiseren worden er in het woonzorgcentrum verschillende ventilatietypes gebruikt. Alle rustkamers worden voorzien van een ventilatiesysteem C. Verse lucht wordt binnengebracht via raamroosters. De gemeenschappelijke delen (burelen, zitruimtes, polyvalente ruimte, etc.) worden geventileerd aan de hand van systeem D. Dit betekent dat er zowel mechanische pulsie als extractie is.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verschillende technische installaties. Daarna kunnen de eerste bewoners verhuizen naar hun nieuwe, warme en goed geventileerde stek!