Home » Diensten » Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers worden uitgevoerd, zowel tegelijk als achtereenvolgens, op de werf, en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.

Het al dan niet toepassen van de veiligheidscoördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Stabiele constructie